Mo skola

Mo skola

Mo skola byggdes 1954 och är idag en skola med undervisning för förskoleklass upp till och med årskurs 6, även fritidshem. Vi har Florsjön och skogen inom gångavstånd.

Ort/kommundel: Mo, Mohed
Besöksadress: Blekarvägen 1, Mo
Storlek: Cirka 70 elever
Typ: Fritidshem, Grundskola F-6
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 10 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kommunens kundtjänst, telefon 0270–750 00.

Vi har en fantastisk utemiljö med stor lekpark, fotbollsplan/isbana, basketplan och stora gräsytor som stimulerar till fysisk aktivitet. I en del av skolans trädgård finns ett växthus och en pergola.

Det finns bra bussförbindelser till Söderhamn där vi bland annat besöker teatern, stadsbiblioteket och idrottsanläggningen Hällåsen.

Vi bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. Vi vill att alla elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Mo skolans fritidshem bedriver verksamhet för barn i åldrarna 6-12 år i den östra flygeln på skolan och där finns 40-tal barn tillsammans med fyra medarbetare.

Aktiviteter

Vi har två klassrum och fyra grupprum till vårt förfogande där vi bland annat har skapande pyssel, lego samt lek. Ett av de stora rummen är möblerat så att det finns stor golvyta för grupplek samt bygglek, det andra inbjuder till lugna aktiviteter.

Utemiljö

Vi har en fantastisk utemiljö med stor lekpark, fotbollsplan/isbana, basketplan, BMX-bana och stora gräsytor som stimulerar till fysisk aktivitet. Vi har Florsjön och skogen inom gångavstånd.

Elevråd

På Mo skola har vi elevråd en gång per månad. Mötet leds av rektor och två elever per klass deltar. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljö.

Elevråden föregås av klassråd som genomförs under ledning av klasslärare.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan man diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

På Mo skola har vi föräldraråd 2-3 gånger per termin. Till föräldrådet är alla vårdnadshavare välkomna men flera klasser har utsett föräldraråds-representanter.

Rektor bjuder in till föräldrarådet och leder det. Inbjudan och minnes-anteckningar kommuniceras via respektive klass veckobrev.

Föräldramöten

På Mo skola hålls föräldramöten en gång per termin. Syftet med föräldramötet är att ge övergripande information.

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Mo skola

Skola
Personalrum: 073-0967453
Fritidshem: 073-0971738
Studie- och yrkesvägledare: 073-048 11 31

Elevhälsa
Skolsköterska: 070-191 82 82
Skolkurator: 070-242 37 11

Ledning
Rektor Eva-Lotta Lingvall: 072-148 54 93, eva-lotta.lingvall@soderhamn.se
Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98
Verksamhetschef elevhälsa: 0270-759 62
Verksamhetschef studie- och yrkesvägledning: 0270-759 62

Adress
Mo Skola
Blekarvägen 1

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn