Rosenvallskolan

Välkommen till Rosenvallskolan i Söderala, cirka 7 kilometer från centrala Söderhamn.

Ort/kommundel: Söderala
Besöksadress: Bersvägen 24, Söderala
Storlek: Cirka 150 elever.
Typ: Grundskola F-6 (här finns även Rosenvall fritidshem)
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 20 stycken medarbetare.

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, 0270–750 00

Här går 155 elever och det bedrivs verksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 5 samt fritidshem.

Hos oss arbetar cirka 20 medarbetare som är organiserade i olika arbetslag. Vi arbetar med metoder som främjar kunskapsinhämtning, likvärdighet, flexibelt lärande och ett språkutvecklande arbetssätt.

Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete. Det är viktigt att eleverna känner trygghet och har inflytande samt att alla ska nå kunskapskraven. Varje läsår inleds med ett välkomstsamtal mellan elev och ansvarig pedagog, två värdegrundsveckor med värderingsövningar samt en kick-off. Som en del av kvalitetssäkringen arbetar skolan kontinuerligt med sociogram, trivselenkäter och trygghetsvandringar.

Rosenvalls fritidshem har flera avdelningar, ett 90-tal inskrivna elever och cirka 10 medarbetare.

Eleverna är i åldrarna 6–10 år. Vi håller till i två klassrum och på eftermiddagarna nyttjas också dramasal, idrottshall, verkstad och kök. Utemiljön är inbjudande och det finns tillgång till grusplan, gungor, lekställning och ett litet skogsområde.

Några dagar i veckan har vi fritidsval direkt efter skolans slut, då får eleverna välja mellan aktiviteter. Det kan vara killerboll i idrottshallen, skapande i verkstaden, konstruktion inne i något klassrum eller aktivitetslådorna i ett annat klassrum. När det inte är fritidsval så leker eleverna fritt ute fram till mellanmålet.

Nöjda barn och föräldrar

Fritidshemmet är aktivt och både elever och föräldrar är nöjda. Våra mål som vi arbetar mot är att både elever och föräldrar känner trygghet och har förtroende för vårt fritidshem. Alla elever lär sig att vara en god kamrat och att ta hänsyn till sina medmänniskor. Alla elever får känna ansvar och delaktighet i verksamheten.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Rådet består av föräldrarepresentanter från varje klass, en personalrepresentant från vardera arbetslag och rektorn

Föräldramöte

Alla klasser genomför föräldramöten på höstterminen. För blivande förskoleklass hålls ett möte under våren.

Matråd

Matrådet träffas två gånger per läsår och det består av klassrepresentanter, kostpersonalen och rektorn.

Elevråd

På Rosenvallskolan har vi elevråd två gånger per termin. Alla klasser har en klassrådsrepresentant och det är rektorn som håller i mötet

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Rosenvallskolan

Skola
Personalrum: 073-071 31 47
Arbetslag förskoleklass och årskurs 1: 073-071 36 92
Arbetslag årskurs 2-3: 073-097 27 69
Arbetslag årskurs 4-5: 073-097 19 59
Fritidshem: 070-321 18 58
Studie- och yrkesvägledare 073-048 11 31

Elevhälsa
Skolsköterska: 070-191 82 82
Skolkurator: 070-242 37 11

Ledning
Rektor Eva-Lotta Lingvall, 072-148 54 93, eva-lotta.lingvall@soderhamn.se
Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98

Adress
Rosenvallsskolan
Bersvägen 24
826 61 Söderala

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn