Lov, ledighet och läsårstider

Läsårstider för barn i avgiftsfri förskola 3–5 år och elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och kulturskola.

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021

Måndag 16 augusti - tisdag 21 december.

Lovdagar för eleverna

Måndag 27 september
Måndag 1 november-fredag 5 november (läslov)

Vårterminen 2022

Onsdag 12 januari – onsdag 8 juni

Lovdagar för eleverna

Måndag 7 mars – fredag 11 mars (sportlov)
Fredag 15 april – fredag 22 april (påsklov)
Fredag 27 maj
Måndag 6 juni

Läsåret 2021/2022 omfattar 178 skoldagar.

Läsårstider för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan hittar du på Hälsinglands utbildningsförbundlänk till annan webbplats.

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till 10 års utbildning från hösten de fyller 6 år, med vissa undantag. Som sexåring börjar eleven i förskoleklass för att sedan som 7 år börja i skolan. Detta ingår i skolplikten och regleras i skollagen. Asylsökande barn har inte skolplikt, men de har rätt till utbildning.

Elever har skyldighet att delta i den utbildning som ordnas av skolan, säger skollagen. Varje elev ska delta i utbildningen om den inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.

Här anmäler du frånvaro

Kortare ledigheter för enskilda angelägenheter får beviljas. Vid synnerliga skäl får även längre ledighet beviljas. Vänd dig i första hand till läraren för dialog om ledighet.

Ansökan ledighet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Pernilla Lund – verksamhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - verksamhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn