Inackordering

Inackorderingstillägg är en del av studiehjälpen för studier på gymnasial nivå. Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på annan ort än din hemort ska du söka inackorderingstillägg för boende och resor hos din hemkommun.

Som elev i gymnasieskolan kan du få inackorderingstillägg t o m vårterminen det år du fyller 20 år.

En ansökan måste göras för varje läsår och skall lämnas in senast 30 juni det år läsåret slutar.

Ifylld ansökan skickas till:
Hälsinglands utbildningsförbund
Staffangymnasiet
826 80 Söderhamn

Om du studerar på en fristående gymnasieskola skall du söka inackorderingstillägg från Centrala Studiestödsnämnden – CSN. Du kan inte samtidigt uppbära inackorderingstillägg från CSN och från hemortskommunen.

Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att:

  • Du studerar på heltid och förstahandsmottagen
  • Du ej har ansökt om dagliga resor (du kan inte ha inackorderingstillägg och gymnasiekort samtidigt)
  • Du på grund av lång skoldag behöver inackordera dig. Lång skoldag betyder minst 11 timmar inklusive restid mellan folkbokföringsadressen och skolan. Det förutsätter att du reser med allmänna kommunikationer eller att du går där dessa saknas.
  • Du är elev vid idrottsgymnasium eller annan utbildning med hela landet som elevområde
  • Du är folkbokförd hos dina föräldrar/förälder
  • Hyresavtal eller intyg om att hyra sker sänds tillsammans med ansökan om inackorderingstillägg. Detta skall göras inför varje nytt läsår.

Inackorderingstillägg kan även beviljas under förutsättning att:

  • Dina föräldrar flyttar till Söderhamn och du bor kvar på annan ort för att kunna fullfölja påbörjad utbildning

Utbetalning

Inackorderingstillägget, betalas ut månadsvis den sista vardagen i månaden under perioden september t o m maj.

Inackorderingstillägget betalas ut till myndig elev eller till vårdnadshavare om du är omyndig.

Pengarna sätts med automatik in på samma konto som CSN betalar studiebidraget till.

Om utbetalning skall ske till annat konto (som vårdnadshavaren tecknar) skall detta anges på ansökan.

Uppgifter om vårdnadshavare hämtas från CSN:s studiebidragsregister.

Länk om inackorderingstillägg här?

Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Utbildning och barnomsorg