Jämföra skolor

Det finns många olika sätt för dig att jämföra skolors kvalitet och resultat.

Skolverkets SIRIS-databas

På webbplatsen SIRIS har Skolverket samlat information om skolors kvalitet och resultat till exempel betyg.

Skolverkets SIRIS-databas Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) sammanställningar som ger möjlighet att jämföra kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamheter.

I Öppna jämförelser för grundskolan jämförs resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

SKL sammanställning Öppna Jämförelser Länk till annan webbplats.

Öppna data

Öppna data är Söderhamns kommuns digitala information, det är fritt för dig att ta del av och använda informationen.

Öppna data från Söderhamns kommun

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg