Kvalitetsdeklaration i barnomsorg

För att du ska veta vad du kan förvänta dig från kommunen och vilka krav du kan ställa när det gäller barnomsorg, har vi preciserat innehållet i några av kommunens barnomsorgstjänster. Detta kallas kvalitetsdeklarationer.

Med barnomsorg menas omsorg och pedagogisk verksamhet i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem för barn i åldrarna 1–12 år.

Vi är tacksamma för att få dina synpunkter om du inte tycker att vi håller vad vi lovar.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg