Styrdokument, planer och policies för utbildningsverksamhet

Här finns styrdokument, planer och policies rörande utbildningsverksamheten.

En mängd planer och policies finns inom utbildningsverksamheten för att det ska vara tydligt för alla, både för oss som ansvarar för verksamheten och för våra elever och studerande vilka krav och förväntningar som finns.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast uppdaterad: 29 juli 2022
Utbildning och barnomsorg