Specialkost och anpassade måltider

I Söderhamns kommun finns möjlighet att beviljas specialkost och anpassade måltider. Läs mer om vilka förusättningar som gäller och om hur du ansöker.

Specialkost

Specialkost – är en kost anpassad till ett visst sjukdomstillstånd och avser medicinskt motiverade avvikelser från den normala kosten. Det kan bero på kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost.

Det är viktigt att vårdnadshavare har regelbunden kontakt med vården och att det görs ordentliga allergiutredningar, om möjligt med genomförande av provokationer, så att inte livsmedel utesluts i onödan.

Anpassade måltider

Anpassade måltider – är en kost anpassad för att individen ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan och utgår ifrån rätten till anpassningar huvudsakligen enligt diskrimineringslagstiftningen. Uteslutning av vissa livsmedel på grund av religion och olika anpassningar av mat och/eller måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett par exempel på anpassade måltider.

Ansök om specialkost/anpassad kost

 • Ta reda på om barnet/eleven har behov av specialkost i samverkan med sjukvården.
 • Fyll i blanketten för ansökan om specialkost och skriv under. Observera att denna blankett också ska användas vid ansökan om anpassad kost.
  Ansök om specialkost , 309.1 kB.
 • Skicka blanketten till:
  Söderhamns kommun
  Sektor samhällsservice, kostavdelningen
  826 80 Söderhamn.
 • Informera pedagoger på förskolan/skolan om barnets/elevens specialkostbehov och eventuella reaktioner.

Nytt specialkostansökan ska lämnas in vid skolstart varje hösttermin.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg