Modersmål och hemspråk

Lärare undervisar i modersmål.

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Elev som går i grundskolan, grundsärskolan och i gymnasieskolan i Sverige har rätt till undervisning i sitt modersmål om eleven har språket som ett dagligt umgängesspråk i hemmet.*)

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.

Modersmål ska anordnas om:

  • Minst fem elever begär det
  • Det finns tillgång till en lämplig lärare i det språket

Modersmålsundervisning kan anordnas efter skoltid och det är skolan som bestämmer omfånget.

Du som vårdnadshavare är ansvarig för att ditt barn deltar i modersmålsundervisningen.

Bestämmelser om modersmålsundervisning finns i skolförordningen. Detta gäller även asylsökande barn och barn som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Ansökan om modersmålsundervisning lämnas till skolans expedition. Det är vårdnadshavarna som bestämmer om man vill ansöka om modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning är frivillig och kostnadsfri.

*) Andra bestämmelser gäller för minoritetsspråk såsom samiska, finska,
tornedalsfinska, romani och jiddisch.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Sektor barn och lärande

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn och utbildningsnämnden
Fax: 0270 - 411 60

Sektorchef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Vakant - verksamhetschef (förebyggande och främjande)

Pernilla Lund – enhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - enhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn