Prao och vfu – verksamhetsförlagd utbildning

Ung kille arbetar och är nedsmutsad.

För att du som elev eller student ska få kontakt med arbetslivet finns det olika slags praktik i skolorna. Det finns praktisk arbetslivsorientering (prao) för dig som elev i grundskolan och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för dig som student vid lärarprogrammet.

  • Prao årskurs 8 och 9
    Arbetsförlagt lärande (prao) är till för dig som går i årskurs 8 och 9. Under praon får du möjlighet att prova på arbetslivet under en vecka (måndag–fredag).
  • Verksamhetsförlagd utbildning – VFU
    Den verksamhetsförlagda delen av lärarprogrammet ger dig en relevans och helhet för vad lärarrollen innebär när praktik och teori knyts samman.
Senast uppdaterad: 20 maj 2022
Utbildning och barnomsorg

Praktik/prao & VFU

Margret Gudmundsdottir
Praktikadministratör
Tel: 0270–75 961

Studie- och yrkesvägledare

Stenbergaskolan
Linn Andersson
Tel: 070–190 25 98

Bergvikskolan
Maria Gavell
Tel: 073-048 11 31

Norrtullskolan
Nellie Löfstedt
Tel: 072–236 43 41

Vågbroskolan
Ulrika Ring
Tel: 073-074 36 84


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn