Vill du ta emot praktikant/prao?

Ung kille arbetar och är nedsmutsad.

Ta chansen och träffa din framtida medarbetare! Om du tar emot en eller flera praoelever gör du inte bara eleven en stor tjänst, utan också dig själv och samhället i stort. Att få komma ut i verkligheten, utanför skolan, är viktigt för elevernas motivation och framtida vägval.

Praktiken ger en grundläggande insyn i det kommande arbetslivet, en erfarenhet som kan vara till stor nytta i gymnasievalet – kanske blir eleven inspirerad av just din bransch och väljer karriär därefter.

Det finns många olika skäl att ta emot en elev från grundskolan:

  • Du får lära känna potensiella, framtida medarbetare.
  • Du får visa upp din verksamhet, bransch och dina yrken.
  • Du får veta vad ungdomar tycker och tänker om din verksamhet.
  • Du ger eleven en positiv bild av arbetsplatsen som underlättar rekrytering i framtiden.
  • Du ger eleven praktisk erfarenhet av arbetslivet och en arbetsgemenskap.
  • Du ger eleven möjlighet till enklare studie- och yrkesval.
  • Du ger eleven ökad självkännedom och insikt om sig själv.

Välkommen att kontakta vår praktiksamordnare Margrét Gudmundsdóttir.

Höstterminen 2022

 

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg