Grundsärskola

Glad tjej som jobbar med handarbete.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver extra hjälp och tid kan få gå i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Grundsärskolan är en skola för elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan gå i traditionell grundskola. I Söderhamns kommun finns grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne.

Grundsärskola är en egen skolform och har egna kursplaner. Skolans viktigaste uppgifter är att eleverna:

  • får utveckla kunskaper och färdigheter för ett meningsfullt vuxenliv.
  • utifrån sina förutsättningar får möjligheter att utveckla sin förmåga att påverka sin situation och sina relationer till andra.

Grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne

Skolans närmiljö används som resurs i det dagliga arbetet. Skogsområden som gränsar till skolan används för lek, undervisning och rekreation. Sommartid används utomhusbadet av elever vid fritids och korttidstillsyn.

Grundsärskolan och grundskolan vid Stenbergaskolan delar lokaler för slöjd, gymnastik, matsal, bild och hemkunskap liksom även personella resurser; slöjdlärare, musiklärare, hemkunskapslärare, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare (SYV).

Det finns även fritidshem för elever vid skolan och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år . Det sistnämnda är en insats genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS ).

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola finns i Bollnäs på Höghammargymnasiet. Länk till annan webbplats.

Särvux – Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna finns på CFL/Hälsinglands utbildningsförbund i Söderhamn. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 22 juni 2022
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Stenbergaskolan

Förskoleklass till årskurs nio

Skola
Årskurs 1-6: 072-236 11 21
Årskurs 7-9: 070-201 53 38, 070-085 64 76
Fritidshem och förskoleklass: 072-519 59 30
Studie- och yrkesvägledare: 070-190 25 98

Elevhälsa
Skolsköterska: 0270-755 30, 070-210 12 11
Kurator: 070-191 95 71

Ledning
Rektor årskurs förskoleklass- 3 Jenny Stockhaus: 0270-729 48, 070-249 32 91, jenny.stockhaus@soderhamn.se
Rektor årskurs 4-9 Jenny Karlsson: 0270-755 51, 073-082 04 58, jenny.karlsson@soderhamn.se
Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98

Grundsärskolan

Skola
Basgrupp 1: 070-223 25 49
Basgrupp 2: 072-512 19 91
Basgrupp 3: 070-243 90 14
Basgrupp 4: 072-523 13 03
Basgrupp 5: 070-231 74 07
Basgrupp 6 och 7: 072-532 02 80
Fritidshem: 0270-750 22

Skolans buss: 076-822 64 92

Elevhälsa
Skolsköterska, finns på skolan måndag-torsdag: 0270-755 30, 070-210 12 11
Kurator, finns på skolan måndag-tisdag och torsdag-fredag: 070-191 95 71

Ledning
Rektor Jenny Stockhaus: 0270-729 48, 070-249 32 91, jenny.stockhaus@soderhamn.se
Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98

Adress
Stenbergaskolan
Hagavägen 3
826 75 Ljusne

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn