Grundsärskola

Glad tjej som jobbar med handarbete.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver extra hjälp och tid kan få gå i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Grundsärskolan är en skola för elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan gå i traditionell grundskola. I Söderhamns kommun finns grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne.

Grundsärskola är en egen skolform och har egna kursplaner. Skolans viktigaste uppgifter är att eleverna:

  • får utveckla kunskaper och färdigheter för ett meningsfullt vuxenliv.
  • utifrån sina förutsättningar får möjligheter att utveckla sin förmåga att påverka sin situation och sina relationer till andra.

Grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne

Skolans närmiljö används som resurs i det dagliga arbetet. Skogsområden som gränsar till skolan används för lek, undervisning och rekreation. Sommartid används utomhusbadet av elever vid fritids och korttidstillsyn.

Grundsärskolan och grundskolan vid Stenbergaskolan delar lokaler för slöjd, gymnastik, matsal, bild och hemkunskap liksom även personella resurser; slöjdlärare, musiklärare, hemkunskapslärare, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare (SYV).

Det finns även fritidshem för elever vid skolan och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år . Det sistnämnda är en insats genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS ).

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola finns i Bollnäs på Höghammargymnasiet. Länk till annan webbplats.

Särvux – Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna finns på CFL/Hälsinglands utbildningsförbund i Söderhamn. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 30 januari 2023
Utbildning och barnomsorg