Skolskjuts, busskort och inackordering 

Buss som far genom Söderhamnsporten.

Är du mellan 7 och 19 år så får du ett kostnadsfritt busskort för att resa inom kommunen. Du som elev i grundskolan och särskolan får kostnadsfri skolskjuts från din hemkommun om du behöver.

Skolskjuts

Du som elev i grundskolan och särskolan får kostnadsfri skolskjuts från din hemkommun om du behöver.

Gratis busskort för unga

Om du är folkbokförda i Söderhamns kommun och mellan 7 och 19 år får du ett gratis busskort.

Skolresor

Det förekommer olika typer av arrangerade resor såsom studieresor, resor vid friluftsdagar och nöjesresor.

Inackordering

Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på annan ort än din hemort ska du söka inackorderingstillägg för boende och resor hos din hemkommun.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2022
Utbildning och barnomsorg