Starta fristående verksamhet

Barn som sitter på golvet.

Funderar du på att starta fristående verksamhet? Här hittar du information för att komma vidare.

Starta fristående verksamhet

En juridisk eller fysisk person kan ansöka om att starta fristående verksamhet. I Söderhamns kommun är det barn- och utbildningsnämnden som beslutar om ansökningar till:

 • Förskola
 • Pedagogisk omsorg
 • Fritidshem

Hur ansöker man?

Den som vill bedriva, och få rätt till bidrag för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska ansöka om detta hos Söderhamns kommun.

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

Följande handlingar ska skickas med ansökan för att den ska kunna handläggas.

 • Pedagogisk inriktning, beskrivning av verksamhetsidé, arbetssätt och värdegrund
 • Personalens utbildning och erfarenhet (utbildningsbevis bifogas)
 • Barngruppens storlek och sammansättning
 • Föräldraavgifter (maxtaxa tillämpas)
 • Ansvarig kontaktperson (namn och kompetens)
 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Intyg från kronofogdemyndigheten om att huvudmannen är skuldfri
 • F-skattebevis – från Skatteverket
 • Registreringsbevis – från Bolagsverket
 • Byggnadslov och ritning i förekommande fall
 • Besiktningsprotokoll för lokalen (senast sex månader från beslutsdatum ska besiktningsprotokoll visas upp för att ersättning ska utbetalas)
 • Hyreskontrakt
 • Ekonomisk kalkyl

Bidrag

Om verksamheten godkänns av kommunen betalar kommunen ut bidrag till verksamheten. Prislistor fastställs av kommunen inför varje nytt kalenderår.

Hur lång är handläggningstiden?

Ansökan om att bedriva fristående verksamhet ska vara skriftlig. Ansökan görs enklast genom att fylla i kommunens ansökningsblankett. Godkännande lämnas om skollagens villkor är uppfyllda.

Handläggningstiden för ansökan har förlängts i och med kravet på ägar- och ledningsprövning. Normalt tar en sådan prövning ca 6 månader.

Avgifter för ägar- och ledningsprövning

35 000 kr vid nyetablering
25 000 kr vid utökning
5 000 kr vid mindre förändring

Var skickar jag ansökan?

Ansökan med bilagor skickas till:

Söderhamns kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
826 80 Söderhamn

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Prislista förskola 2021.pdf 268.8 kB
Prislista pedagogisk omsorg 2021.pdf 251 kB
Prislista fritidshem 2021.pdf 247.1 kB
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Pernilla Lund – verksamhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - verksamhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn