Stöd till barn och elever

Ung kvinna med hörlurar, hårt beskuren så ansikte inte syns.

Du som elev ska ha en god hälsa, få rätt förutsättningar för inlärning och för att nå kunskapsmålen. Rektor har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till.

Om du som barn eller elev har behov av särskilt stöd så har förskolan och skolan som mål att resurser sätts in så tidigt som möjligt. Om skolan ser att behovet finns informerar vi vårdnadshavare och elevhälsoteamet för att se till att ett åtgärdsprogram tas fram.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamets uppdrag består av att kartlägga vilka elever som är i behov av extra stöd. De ser över hur stödet ska utformas och kontaktar också eventuella utomstående stödfunktioner som behövs för utredningen. I ett samrådsmöte mellan vårdnadshavare och skolan diskuteras sedan nödvändiga åtgärder.

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är ett redskap för att stödja dig som elev i behov av särskilt stöd, så att du får förutsättningar att nå kunskapsmålen. För att åtgärdsprogrammet ska bli bra får både du som elev och vårdnadshavare möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Men det är ändå rektor som har ansvaret för att ett åtgärdsprogram upprättas även om vårdnadshavarna motsätter sig det.

Beslut om åtgärdsprogram går att överklaga.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

KAA vänder sig till dig som är mellan 16–20 år och har avslutat grundskolan men inte avslutat eller läser på gymnasiet.

Senast uppdaterad: 30 januari 2023
Utbildning och barnomsorg