Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Kommunala aktivitetsansvaret Söderhamn

Du som är mellan 16 och 20 år gammal och har avslutat grundskolan men inte avslutat eller läser på gymnasiet, kan få hjälp genom kommunernas aktivitetsansvar.

Vi hjälper dig att hitta vägar till studier, praktik eller arbete. Du kan också få coachning och stöd till studie- och yrkesvägledning där vi kan diskutera vilken utbildning som skulle kunna passa dig.

Om du vill kan vi också prata om vad som motiverar dig och göra studiebesök på olika skolor, eller om du är nyfiken på någons arbetsplats.

Kommer vi fram till att arbete är bästa vägen framåt för dig kan du få hjälp att få arbetsträning eller en praktikplats, skriva ett CV, stöd i att söka arbete.

Målet är att du ska börja eller återuppta dina studier alternativt närma dig arbete.

I projektet REACT (se mer nedan) kommer vi att rekrytera 20 ungdomar mellan 16-20 år och som har blivit arbetslösa under pandemin (efter den 11 mars 2020). Ungdomarna kommer att ges stöd och insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Välkommen på drop in hos KAA

Under veckorna 8-13 (onsdagar mellan kl. 15-17) har vi drop in i våra lokaler på Björnängsvägen 2. Startdatum: 23 februari, ingen föranmälan krävs.

Vid dessa tillfällen vill vi ge ungdomar och anhöriga information om vad vi gör och vad medborgaren har rätt till. Välkommen!

Kontakt

Kontakta oss gärna och berätta vad du funderar på eller vill ha stöd med så kommer vi tillsammans se över olika möjligheter för dig. Kanske känner du någon som vill komma i kontakt med oss eller har behov av en kontakt, tipsa gärna! Du kan enkelt dela sidan via knappen under rubriken.

Christina Åhlund, ungdomskoordinator
Telefon: 070-341 69 62
E-post: christina.ahlund@soderhamn.se


E-tjänster inom KAA

Här kan du som är mellan 16-19 år och varken studerar eller arbetar, meddela kommunens aktivitetsansvar (KAA) via en e-tjänst.

Till e-tjänst: Meddela sysslsättning Länk till annan webbplats.

Här kan skolpersonal meddela förändrad skolgång från gymnasieskola.

Till e-tjänst: Meddela förändrad skolgång Länk till annan webbplats.

Här du läsa om hur Söderhamns kommun samlar in och använder dina personuppgifter. 

Läs mer: Så här behandlar vi personuppgifter

REACT är ett EU-projekt som pågår från 1 april 2022 till den 31 mars 2023. Projektets målsättning är att ge varje deltagare insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att snarast möjligt komma ut i arbete.

Målgrupp

Projektet i Söderhamns kommun riktar sig mot ungdomar mellan 16-20 år och som har blivit arbetslösa under pandemin (efter den 11 mars 2020). Rekryteringen av ungdomar till projektet kommer att ske via KAA (Kommunala aktivitetsansvaret). Under projekttiden planeras ett intag om 20 ungdomar fördelat på 10 män och 10 kvinnor.

Aktiviteter

Projektet i Söderhamn lägger stort fokus på att bygga självkänsla och skapa en känsla av sammanhang hos deltagarna. Övriga aktiviteter för att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden är:

 • Gruppaktiviteter i skolmiljö
 • Gruppaktiviteter med utarbetat utbildningspaket inom arbetsliv, utbildning, demokrati, ekonomi, relationer, hälsa samt vardags och livsplanering. Här ingår studiebesök och inbjudna aktörer till våra lokaler
 • Praktik
 • Enskilda träffar med fokus på individen kopplat till utbildningspaketet samt körkortsteori
 • Motiverande samtal
 • Trygga övergångar till skola och andra instanser

Övriga fokusområden i projekt REACT kommer vara:

 • Utökat samarbete med folkhögskolan
 • Utökat samarbete med näringslivet

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

 • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
 • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och
 • fullfölja sin utbildning
 • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

 • De som är folkbokförda i Söderhamns kommun och är mellan 16–20 år
 • Studieavbrott – Elever som avbrutit sina studier från gymnasiesärskolan, från ett nationellt program eller ett introduktionsprogram
 • Aldrig påbörjat studier – Ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men aldrig påbörjat studier på gymnasiesärskolan, på ett nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram
 • Gymnasiebetyg – Elever som har slutfört ett introduktionsprogram enligt son individuella studieplan
 • Studiebevis – Elever som har slutfört ett nationellt gymnasieprogram utan att ha uppnått kraven för gymnasieexamen
 • IM-elever – Elever studerande på ett introduktionsprogram

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Hemkommunen ska erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunerna ska också dokumentera sina insatser och rapportera till SCB.

Senast uppdaterad: 26 januari 2023
Utbildning och barnomsorg