Studie- och yrkesvägledning

Kille i tonåren skejtar på en bred väg.

Studie- och yrkesvägledning (SYV) syftar till att ge eleven personlig vägledning, enskilt eller i grupp för att eleven ska kunna göra genomtänkta val för framtiden.

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse (syv) syftar till att ge eleven personlig vägledning , enskilt eller i grupp, och ska vara neutral och opartisk. Vägledningen skall stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter, kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val. Studie- och yrkesvägledaren innehar specialistkompetens inom området och har en central roll i studie- och yrkesvägledningen.

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse (SYV) berör all personal i skolan och förekommer i undervisning genom informationsinsatser och undervisning. All undervisning bör integrera studie-, yrkes- och arbetslivskunskap och på så sätt bidra till att ge eleverna stöd, kunskaper och erfarenheter för kommande studier och yrkesliv. Varje lärare bidrar också med att diskutera elevens framgång och möjligheter i sitt/sina ämnen och hur de kan övervinna hinder. Det är de kunskaper eleverna har med sig till vägledningssamtalen. En förutsättning för att studie- och yrkesvägledningen ska fungera tillfredsställande är ett gemensamt förhållningssätt. Insikten att det är hela skolans ansvar är grundläggande för att nå uppställda mål.

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg

Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetschef för Studie- och yrkesvägledning
Eva-Britt Hartikainen
Tel: 0270-752 98
E-post: eva-britt.hartikainen@soderhamn.se

Telefonnummer till Studie- och yrkesvägledare

Maria Gavell, Bergvikskolan, 073-048 11 31
Nellie Löfstedt, Norrtullskolan, tel 072-236 43 41
Linn Andersson, Stenbergaskolan, tel 070-190 25 98
Ulrika Ring, Vågbroskolan, tel 073-074 36 84

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn