Månadens författare Gävleborg i februari 2024 är Pia Mariana Raattamaa Visén

Månadens författare februari 2024 Pia Mariana Raattamaa Visén. Foto: Thron Ullberg

Pia Mariana Raattamaa Visén är Månadens författare i Gävleborg under februari månad. Foto: Thron Ullberg

Följ Pia Mariana Raattamaa Visén från Saivomuotka till Voxnans strand och utforska de komplexa vävda banden mellan minoritetskulturer och det svenska samhället. Hennes mångfasetterade synvinkel ger läsaren en djupdykning i Sveriges nationella minoriteters kultur och språk. Nu är Pia Mariana Raattamaa Visén utsedd till Månadens författare i Gävleborg för februari månad.

Pia Mariana Raattamaa Visén föddes 1962 i Tornedalen men bor idag i Alfta där har hon slagit rot på sin gård vid Voxnans strand.

Pia arbetade länge som gymnasielärare, men har också jobbat inom förskoleverksamhet både i Sverige och utomlands. Hon har erfarenhet av arbete med skolutveckling och lärarfortbildning inom läs- och skrivutveckling. Pia är Filosofie doktor i språkdidaktik sedan 2015 då hon disputerade med avhandlingen: Att samtala om texter - från träteknik och svetsteori till antikens myter.

Idag jobbar hon som lektor vid Institutionen för ämnesdidaktik på Stockholms universitet där hon undervisar i kurser i svenska med didaktisk inriktning. 2019 släpptes handboken: Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan. Som forskare har Pia bland annat undersökt hur de nationella minoritetsspråken och de människor som talar dem, beskrivs i ord och bild i läroböcker i svenska i gymnasieskolan.

Nationella minoriteters kulturarv och språk
2019 släpptes hennes första roman: Där rinner en älv genom Saivomuotka by ut på Albert Bonniers förlag. Den är en slags släktkrönika som utgår från Pias familj, men den handlar också mycket om hur ens uppväxtplats påverkar vem du blir. Det är samtidigt en berättelse om hur Sverige förändrades från slutet av 1800-talet fram till 2010-talet. Genom hela boken flyter älven, konstant och rörlig på samma gång, precis som de generationer av människor som lever utmed vattnet eller flyttar och kommer tillbaka. Romanen nominerades till Norrlands litteraturpris 2020.

I början av april 2020 lyste Region Gävleborg ut särskilda uppdrag till kulturskapare, kulturproducenter, skribenter och forskare verksamma i Gävleborgs län. Under 2020 och 2021 kom sammanlagt 86 uppdrag att tilldelas. Raattamaa Visén var en av dem som fick ett sådant uppdrag, med temat Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk. Pia Raattamaa Visén arbetade då med ett romanprojekt om identitetssökande i gränslandet mellan de tornedalska, samiska och svenska språken och kulturerna. I romanen utforskar hon även minoritetskulturens relation till majoritetssamhället.

Texten hon lämnade som bidrag till regionens uppdrag fick namnet Stygn, där texten sedan blev en del av inledningen till romanen hon arbetade med. Romanen fick namnet Sammanflätning och den gavs ut på Albert Bonniers förlag i januari 2024.

Månadens författare Gävleborg är en satsning som syftar till att lyfta fram litteraturen i länet och öka kunskapen om författarskap med koppling till Gästrikland och Hälsingland. Satsningen är ett samarbete mellan litteraturverksamheten inom Kultur Gävleborg, HelGe-biblioteken (folkbiblioteken i Gästrikland och Hälsingland) och P4 Gävleborg, Sveriges radio.

Mer information:
En nyframtagen text om Pia Raattamaa Visén finns att läsa på https://www.helgebiblioteken.se/ Länk till annan webbplats.

Läs mer om månadens författare:
Månadens författare Gävleborg - Region Gävleborg (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt:
Marcus Strand, enhetschef, Kultur Gävleborg, e-post: marcus.strand@regiongavleborg.se, telefon: 026-62 91 94

Senast uppdaterad: 7 februari 2024