Låneregler

För att låna behöver du ett lånekort och en PIN-kod. Du skaffar ett lånekort genom att visa upp en giltig legitimation med foto. När du undertecknar lånekortet accepterar du att följa bibliotekets låneregler. Ändrade låneregler meddelas på bibliotekets hemsida och du förväntas ta del av dessa.

Ansök om lånekort

Du skaffar ett lånekort genom att ta dig till närmsta bibliotek och där ange ditt ärende samt visa legitimation. Du kan gärna i förväg fylla i formuläret "Skaffa bibliotekskort" som finns på webben. Länk finns längs ner på sidan. Ditt lånekort gäller på alla folkbibliotek som ingår i HelGe-bibliotekens samarbete.

Lånekort till barn

Barn kan få lånekort från och med det år de fyller 6 år, med målsmans godkännande. Hämta ett förbindelsekort för målsmans godkännande på närmsta bibliotek eller skriv ut ett hemifrån. Länk till pdf finns längs ner på sidan.

Du får en PIN-kod knuten till ditt lånekort

PIN-koden använder du i samband med lån vid våra självservicestationer i biblioteket. Du kan också logga in i bibliotekets katalog hemifrån med hjälp av lånekortsnummer eller personnummer och PIN-kod. På webben kan du reservera böcker och annat media, förlänga lånetiden, låna e-böcker, lyssna på musik med mera.

Ansvar för lån

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet. Målsman ansvarar för barns lån. Anmäl genast till något av biblioteken om du förlorat ditt lånekort. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig. Du kan få ett nytt kort mot avgift.

Lånetider

Material som är mycket efterfrågat lånas ut på kortare tid. Sista återlämningsdatum står på lånekvittot du får när du lånar.

Tabell över lånetider för våra böcker och andra medier

Normal lånetid

28 dagar

Korttidslån

7 dagar

Ljudböcker

28 dagar

Musik-CD

14 dagar

DVD och Videofilm - Spelfilm/Dokumentär

7 dagar

DVD och Videofilm - Boxar

14 dagar

DVD och Videofilm - Faktafilm

28 dagar

DVD och Videofilm - Hälsingerum

28 dagar

Tidskrifter

14 dagar

Omlån

Behöver du längre lånetid kan du ofta göra omlån. Det skall göras innan lånetiden gått ut. Omlån kan göras via webben, per telefon eller vid terminal på biblioteket. Var god uppge ditt lånekortsnummer som finns på lånekortet eller ditt personnummer. Du kan inte låna om böcker och annat material som någon har reserverat. Biblioteken beviljar tre omlåneperioder.

Förseningsavgift

Biblioteken tar ut en förseningsavgift för böcker och annat material som återlämnas för sent. Avgiften skall om möjligt betalas när du lämnar tillbaka boken, i annat fall påförs den lånekortet.
Om den sammanlagda avgiften är 100 kr eller mer spärras ditt lånekort. Ingen förseningsavgift för barn och ungdomar upp till 18 år. Under rådande omständigheter tar vi dock inte ut några förseningsavgifter fram till den 30 juni 2021

Biblioteket skickar ut en påminnelse om att lånetiden har gått ut. Förseningsavgift betalas från första dagen efter förfallodagen. Om material inte återlämnas efter två påminnelser, skickas en räkning på värdet och lånekortet spärras. Spärren tas bort när lånen lämnats tillbaka eller räkningen betalats. Räkning till barn och ungdomar under 18 år skickas till målsman.

Reservation

En utlånad bok kan reserveras. Du får ett meddelande från biblioteket när boken finns att hämta. Meddelandet kan skickas via SMS, e-post eller som brev.

Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta biblioteket.

Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i ett gemensamt bibliotekssystem. Det innebär att uppgifter som omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen endast är tillgängliga för bibliotekspersonalen.

Bibliotekens personal har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen, kapitel 9 § 22. Ditt personnummer används för att vi ska kunna hålla vårt adressregister aktuellt och för en säker identifiering. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter är att administrera lån och reservationer samt att följa upp återlämning. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är Kommunstyrelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Kontakt Söderhamns bibliotek

Adress
Köpmangatan 11
826 30 Söderhamn

Postadress
Söderhamns kommun
Söderhamns bibliotek
826 80 Söderhamn

Lånedisk
Information tel: 0270-75510.
E-post: biblioteket@soderhamn.se
Fax: 0270-15814

Bibliotekschef:
Catarina Filipovic, tel: 0270-75501

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn