Projekt

En professionell plattform för tillväxtinriktade företags- och utvecklingsprojekt

Faxepark projektarena är en professionell plattform för regionala, nationella och internationella tillväxtinriktade företags- och utvecklingsprojekt som kan komma att bidra till tillväxt.
Syftet med projektarenan är att under systematiska former titta på möjligheten att kreera intressanta företags- och utvecklingsprojekt.
Faxepark kan även gå in som projektpartners om vi ser att projektet är genomförbart och i linje med vår målsättning.

Har du en projektidé som kan komma att bidra till Söderhamns tillväxt?
Tveka inte att kontakta oss!

Våra processer tillsammans med dig i ett projekt

Idé, har du en idé som du anser kommer att gynna Söderhamns tillväxt samt att du vill vara motorn när det gäller att förverkliga idén? Då är vi en bollplank för att vi, tillsammans med dig, ska utveckla din idé för bästa möjliga utgång.

Förstudie, din idé har potential men vi måste veta mer innan vi tillsammans riggar/upprättar ett helt projekt. Här kan vi guida dig och se om det finns möjlighet till förstudiemedel för ett stabilt projekt. Förstudien genomför du med vår hjälp.

Rigga projekt, förstudien visar att din idé bör bli ett större projekt för att generera resultat. Nu måste vi tillsammans se hur ditt projekt ska upprättas. Vi identifierar att det finns medel att söka. Vilka partners behöver du ha och vilka delar måste projektbeskrivningen innehålla för att projektet ska vara lyckad.

Pågående projekt, projektet är i full gång. Vi är delaktiga i möten om så behövs och kan hjälpa till med administration i mån om tid och finansiering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Kontakta oss på Faxepark

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Ola Andersson
Näringslivschef
Tel: 073-043 64 76
E-post: ola.andersson@soderhamn.se

Jan Brandberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Faxepark logo

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn