Syns med dina bilder hos oss #yesSoderhamn -old

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesSoderhamn accepterar du följande villkor:

  • Du ger Söderhamns kommun en ersättningsfri, internationell rätt att använda alla bilder som du svarat #yesSoderhamn på i marknadsföring och annonsering: vilket inkluderar men ej är begränsat till hemsida, sociala medier och digitala skyltar (t ex infartstavlor).
  • Du intygar att Söderhamns kommun användande inte bryter mot tredje parts rättigheter eller mot några lagar.
  • Vi återpublicerar aldrig bilder där personer går att identifiera.
  • Du ger Söderhamns kommun rätt att redigera hela eller delar av din originaltext till bilden.
  • Om du är under 18 år intygar du att du har dina målsmäns godkännande.
  • Du friar Söderhamns kommun och alla personer som agerar för Söderhamns kommun från alla skyldigheter att betala dig, eller någon annan, för användningen av dina bilder som du svarat #yesSoderhamn på.
  • Genom att använda #yesSöderhamn på dina bilder avstår du från dina ideella rättigheter och överlåter de ekonomiska rättigheterna enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk till Söderhamns kommun

Om du ångrar dig och i efterhand vill ha din bild borttagen från våra sociala medier eller hemsida, kontaktar du oss via e-post eller telefon så ordnar vi det.

Syftet med Instagram-kanalen Inpiration_Söderhamn

En stark och lockande bild av Söderhamn bygger vi bäst tillsammans, så vi gillar verkligen att du bidrar genom att tagga #mittsoderhamn.

Senast uppdaterad: 24 juni 2021