Verksamhetsförlagd utbildning

Om du går lärarprogrammet och är i behov av en VFU-placering tar du i första hand kontakt med VFU-enheten på ditt lärosäte. De i sin tur kontaktar de lokala samordnarna i Söderhamn, som letar en plats på kommunens partnerskolor och förskolor.

För oss är det viktigt att blivande medarbetare inom våra skolor får en bra, lärorik och givande utbildning om det yrke och verksamhet de ska arbeta i. Vi ser också att du som VFU-student får chansen att medverka i kommunens skolutveckling genom att bidra med nya idéer och tankar till den arbetsplatser där du har din VFU-utbildning.

Innan du börjar din första VFU-period måste du ordna ett registerutdrag ur brottsregistret hos Polismyndigheten. Utdraget ska lämnas i oöppnat kuvert till rektor eller förskolechef, som avgör om den studerande kan tas emot.

Senast uppdaterad: 16 september 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn