Verksamhetsförlagd utbildning

Om du går lärarprogrammet och är i behov av en VFU-placering tar du i första hand kontakt med VFU-enheten på ditt lärosäte. De i sin tur kontaktar de lokala samordnarna i Söderhamn, som letar en plats på kommunens partnerskolor och förskolor.

För oss är det viktigt att blivande medarbetare inom våra skolor får en bra, lärorik och givande utbildning om det yrke och verksamhet de ska arbeta i. Vi ser också att du som VFU-student får chansen att medverka i kommunens skolutveckling genom att bidra med nya idéer och tankar till den arbetsplatser där du har din VFU-utbildning.

Innan du börjar din första VFU-period måste du ordna ett registerutdrag ur brottsregistret hos Polismyndigheten. Utdraget ska lämnas i oöppnat kuvert till rektor, som avgör om den studerande kan tas emot.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023