Dataskyddsförordningen, GDPR

Förtydligande om Kulturskolans samtycke till publicering av bilder/film på hemsida, trycksaker och sociala medier. 

Kulturskolan i Söderhamns kommuns arbetar kontinuerligt med information om verksamheten på kommunens webbplats, i sociala medier och trycksaker. Det är därför av stort värde att kunna presentera vår verksamhet med bilder/film. Exempel på olika tillfällen där barn och elever kan finnas med på bild är bland annat vid konserter, föreställningar och vid olika lektionstillfällen.

Personnummer, hemadresser, telefonnummer eller e-postadresser skrivs aldrig ut tillsammans med bilder/filmer.

Det är frivilligt att lämna samtycke. Påskrivet samtycke gäller det aktuella läsåret. Det påskrivna samtycket går när som helst att ändra eller att återkalla.

Kulturskolechefen är ansvarig person för webbplatserna och trycksakerna.

Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddslagen.

Önskar ni ytterligare information kring detta, kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombudet, på Barn- och utbildningsnämnden, 826 80 Söderhamn, 0270-750 00

Barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se, dataskyddombud@kfsh.se

Information om behandling av personuppgifter
Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar används endast för att kunna behandla din ansökan. Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till externa parter. Personuppgifter sparas så länge kommunen har behov att handlägga ärendet.

Senast uppdaterad: 4 januari 2022

Välkommen att kontakta Kulturskolan

Kulturskolechef
Anneli Dahlberg
E-post Anneli
0270–753 93

Administration
Margrét Gudmundsdóttir
E-post Margrét
0270–759 61

Kultur i skolan
Henrik Nordin
E-post Henrik
070–654 36 28

Verksamhetschef
Eva-Britt Hartikanien
E-post Eva-Britt
0270-752 98

Besök och leverensadress
Kulturens hus
Oxtorget 4
826 32 Söderhamn

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
821 21 Söderhamn
Ref 60421901

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270–75 000.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.