Affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Kultur - För besöksnäringsföretag

7 sep
jessica.dorf@soderhamn.se

Är du, en av många företagare inom kultur?
Vill du lära dig mer om marknadsföring, varumärke, försäljning, ekonomi; kort sagt hur du utvecklar ditt företag på bästa sätt?
Programmet utgår från ditt företag och din verklighet.

Hur går det till?

Programmet består av sex heldagar, då du tillsammans med övriga deltagare utvecklar ditt företagande med hjälp av en välavvägd blandning mellan föreläsningar och eget arbete. Till varje program bjuder vi in experter och workshopledare som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Mellan träffarna använder du dina nyvunna kunskaper och verktyg i ditt arbete med att utveckla din egen verksamhet.

Nya samarbetspartners

De företag och personer som är anmälda till ett program sammansätts utifrån grundtanken att ni ska ha stor nytta av varandra. Ett program består av mellan 8-10 företag. En god blandning av olika verksamheter utesluter i princip konkurrens och ger istället utrymme för samverkan och erfarenhetsutbyte.

Personlig coach

I programmet får du även tillgång till en personlig coach som tillsammans med dig arbetar med just din verksamhet.

Innehåll

  1. Nulägesanalys
  2. Produktutveckling
  3. Marknadsföring
  4. Försäljning och distribution
  5. Ekonomi med prissättning
  6. Entreprenörskap med nätverkande.

Övriga datum

20 september, 21 september, 19 oktober, 20 oktober, 16 november 
Mer information
Datum: 7 september 2022
Tid: 09:00 - 17:00
Pris: Kostnadsfritt
Senast uppdaterad: 29 juni 2022