Satsning på Orrskärshamnen – investeringar och långt kontrakt med hamnoperatör

Patrik Jakobsson, kommundirektör, Tomi Glad, VD Söderhamns Stuveri & Hamn, Frank Schnabel, VD för Brunsbüttel Ports samt styrelseordförande i styrelsen för SSHAB, kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) samt Hans Helmut Schramm från Schramm-gruppen, där Brunsbüttel Ports ingår.

Orrskärshamnen går mot en fin framtid. Söderhamns kommun investerar stort i ny infrastruktur, samtidigt som ett långt kontrakt med hamnoperatören Söderhamns Stuveri & Hamn bäddar för både utveckling och nya jobb.

Söderhamns kommun äger infrastrukturen i Orrskärs hamn och Söderhamns Stuveri & Hamn är hamnoperatör. Onsdagen 30 augusti skrev parterna under ett avtal som säger att Söderhamns kommun ska investera stort i infrastruktur och att Söderhamns Stuveri & Hamn (SSHAB) blir hamnoperatör fram till 2078.

Ett långsiktigt kontrakt ger båda sidor tillräcklig planeringstrygghet inför kommande investeringar. Det tidigare driftsavtalet gällde till 2029.

- En av de roligaste dagarna sedan vi först kom till Söderhamn 2017. Vi har länge haft ambitionen att utveckla och utöka möjligheterna i Orrskär för mer än sågade trävaror. Det här är ett avtal för generationer, en stor dag för oss och för Söderhamn, säger Frank Schnabel, VD för Brunsbüttel Ports som är majoritetsägare i Söderhamns Stuveri & Hamn, där han också är styrelseordförande.

Avtalet som sträcker sig över 56 år skrivs under av kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C), Frank Schnabel, VD för Brunsbüttel Ports samt styrelseordförande i styrelsen för SSHAB och Tomi Glad, VD Söderhamns Stuveri & Hamn.

Trygghet för parterna

Byggnadsentreprenaden har tilldelats Peab AB, och innefattar bland annat en tredje kaj och ytterligare lagringsutrymme på cirka två hektar. Arbetet kommer att starta i oktober och slutföras i början av 2026. Som ett led i utbyggnaden av hamnen planerar SSHAB att göra ytterligare investeringar i hamnens hamninfrastruktur, inklusive inköp av en högpresterande mobil hamnkran till den nya kajplatsen.

- Riktigt roligt att knyta ihop det så att det äntligen blir av. Ett sånt här avtal ger trygghet för framtiden och nya investeringar och affärer som inte skulle vara möjliga utan ett långt kontrakt, säger Tomi Gladh, VD för Söderhamns Stuveri & Hamn.

Politisk enighet

Det är glada reaktioner också från politiskt håll, där John-Erik Jansson (C), är den som skrev på avtalet för Söderhamns kommuns del. Den beslutade investeringen är på 200 miljoner kronor.

- En bra lösning, där jag upplever att det råder politisk enighet om nivån. Det här är ju en hamn stora utvecklingsmöjligheter och med potential också regionalt, säger John-Erik Jansson.

Kommundirektören Patrik Jakobsson ser också positivt på att ett avtal nu skrivits under.

- Det känns jättebra. Kloka investeringar i infrastruktur ger möjligheter för näringsliv och andra aktörer och utveckling av verksamheten. Högst sannolikt också fler arbetstillfällen, säger kommundirektören.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023