Förening - Arrangemangsbidrag

Arrangemangsbidrag kan sökas för såväl kulturarrangemang, idrottsarrangemang och övriga arrangemang som är avsedda att stödja föreningens ordinarie verksamhet.

Bidraget kan sökas löpande och utgår med högst 75% av arrangemangets bruttokostnader, dock aldrig
mer än nettokostnaden. En budget och grundlig beskrivning arrangemanget krävs vid ansökan.

Ansökan görs via Rbok Länk till annan webbplats. senast en månad före planerat arrangemang.

Senast uppdaterad: 9 maj 2023