Förening - Arrangemangsbidrag

Föreningar kan få stöd till arrangemang. Kan sökas löpande. Ansökan inlämnas till kultur- och samhällsservicenämnden senast en månad före planerat arrangemang.


Senast uppdaterad: 15 februari 2022