Förening - Arrangemangsbidrag

Arrangemangsbidrag kan sökas för såväl kulturarrangemang, idrottsarrangemang och övriga arrangemang som är avsedda att stödja föreningens ordinarie verksamhet.

Bidraget kan sökas löpande och utgår med högst 75% av arrangemangets bruttokostnader, dock aldrig
mer än nettokostnaden. En budget och grundlig beskrivning arrangemanget krävs vid ansökan.

Ansök via vår e-tjänst senast 8 veckor före planerat arrangemang.

Senast uppdaterad: 19 april 2024