Kundtjänst, kontakt

Bild

Kundtjänst svarar på samtal till 0270-750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3, i tegelhuset nedanför Faxeholmskullen.

Hos kundtjänst kan du låna en publik dator och få hjälp med korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Öppettider

Öppettider för våra verksamheter

E-post

kundtjanst@soderhamn.se

Postadress

Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

OBS! fakturor skickas på annat sätt

Organisationsnummer och fakturering

Organisationsnummer: 212000-2353
Fakturera kommunen - uppgifter om e-faktura

Kommundirektör

Petra Löfgren (TF kommundirektör)

Den kommunala verksamheten styrs av förtroendevalda politiker.

Kommunstyrelsen, sektor Styrning och stöd
E-post: kommunstyrelsen@soderhamn.se
Registrator: Elisabeth Jernberg, tel 0270-750 60

Barn- och lärandenämnden
E-post: barn.larandenamnden@soderhamn.se
Registrator: My Arvidsson, tel 0270-74458

Jävsnämnden
E-post: javsnamnden@soderhamn.se
Registrator: Teija Åhlin, tel 0270-752 27

Samhällsservicenämnden
E-post: samhallsservicenamnden@soderhamn.se
Registratorer:
Teija Åhlin, tel 0270-752 27
My Arvidsson, tel 0270-74458

Välfärdsnämnden
E-post: valfardsnamnden@soderhamn.se
Registrator: Ida Stefansson, tel 0270-752 51

Överförmyndarnämnden
E-post: ofn@soderhamn.se
Kundtjänst, tel 0270-750 00

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 11 februari 2024
Kommun och politik