Kundtjänst, kontakt

Bild

Kundtjänst svarar på samtal till 0270-750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3, i tegelhuset nedanför Faxeholmskullen.

Hos kundtjänst kan du låna en publik dator och få hjälp med korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Öppettider

Öppettider för våra verksamheter

E-post

kundtjanst@soderhamn.se

Postadress

Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

OBS! fakturor skickas på annat sätt

Organisationsnummer och fakturering

Organisationsnummer: 212000-2353
Fakturera kommunen - uppgifter om e-faktura

Kommundirektör

Patrik Jakobsson

Den kommunala verksamheten styrs av förtroendevalda politiker.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
E-post: asn@soderhamn.se

Registrator:
Karina Nilsson: Tel 0270-752 94

Barn- och utbildningsnämnden
E-post: barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se

Registrator:
Mimmi Arvidsson: Tel 0270-784 76

Bygg- och miljönämnden
E-post: bygg.miljonamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Teija Åhlin: Tel 0270-752 27
Marie Rosén: Tel 0270-755 94

Kommunstyrelsen
E-post: kommunstyrelsen@soderhamn.se

Registratorer:
Receptionen, Rådhuset Tel 0270-750 60

Kultur- och samhällsservicesnämnden
E-post: kultur.samhallsservicenamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Pia Lithner: Tel 0270-751 29

Omvårdnadsnämnden
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Anita Anderzon: Tel 0270-752 47
Ida Stefansson: Tel 0270-752 51

Överförmyndarnämnden
E-post: ofn@soderhamn.se

Kansli: Tel 0270-750 00

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 6 december 2022
Kommun och politik