Synpunkt skola och barnomsorg

Om du som vårdnadshavare eller elev vill framföra beröm, klagomål eller förslag kopplat till en specifik verksamhet tar du i första hand kontakt med den berörda verksamhetens personal. Vill du föra ärendet vidare kontaktar du ansvarig rektor.

Du kan också välja att lämna synpunkter och klagomål gällande skola och barnomsorg via blankett eller e-tjänst.

När synpunkten är mottagen får du ett ärendenummer som används vid kontakter i ärendet.

Senast uppdaterad: 27 juni 2023