Överförmyndaren - Årsräkning god man och förvaltare

Blankett för redovisning av huvudmannens ekonomi till överförmyndaren

Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndaren före den 1 mars. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före detta datum måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021
TypeError: null has no such function "getNode"