Överförmyndaren - Årsräkning god man och förvaltare

Blankett för redovisning av huvudmannens ekonomi till överförmyndaren

Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndaren före den 1 mars. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före detta datum måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd.

En ifyllnadsbar PDF-blankett har funktioner där du kan mata in information i fält och sedan spara PDF-blanketten. För att kunna använda dessa funktioner behöver du en PDF-läsare, t.ex. Adobe Reader eller Foxit Reader.
Observera att det i vissa webbläsare inte går att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ned dem på din dator och öppna dem med en PDF-läsare, t.ex. Acrobat Reader.
Du kan hämta Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.

Du kan också pröva att öppna blanketterna i en annan webbläsare.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022