Försörjningsstöd, sök ekonomiskt bistånd

Du söker försörjningsstöd i e-tjänsten Mina sidor eller genom att använda en blankett.

E-tjänsten Mina sidor gär det enkelt för dig att söka stöd och få information om hur det går med din ansökan och besked om utbetalning. Du behöver Bank-ID eller Mobilt Bank-ID för att kunna använda e-tjänsten. 
För att tjänsten ska aktiveras måste du anmäla dig genom att fylla i formuläret.
Anmäl dig till e-tjänsten Mina sidor

Senast uppdaterad: 14 mars 2024