Förskola – avtal om delad barnomsorgsavgift

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad och barnet växelvis bor hos föräldrarna och båda
föräldrarna har behov av barnomsorg för barnet, kan var och en debiteras utifrån respektive hushåll.
Två avgifter utgår därmed för ett barn men summan överstiger ej maxbeloppet.

Senast uppdaterad: 26 november 2020