Låneförbindelse bibliotek, Målsmans godkännande

Barn kan få lånekort från och med det år de fyller 6 år, med målsmans godkännande.

Senast uppdaterad: 11 februari 2019