Klagomål - Tillsyn och prövning

Klagomål eller synpunkter på något du upplever som störande för din hälsa eller närmiljö som du själv inte kan åtgärda eller påverka som t.ex. störning i inomhusmiljö (buller, fukt, mögel etc.), miljöproblem utomhus (utsläpp, rök, nedskräpning etc.) eller olovligt uppförd byggnad.

Senast uppdaterad: 28 november 2023