Förening - Verksamhetsbidrag för kultur- och konstverksamhet

Verksamhetsbidrag kan utgå till föreningar som bedriver kultur och konstverksamhet.
Bidragets syfte är att främja ett mångsidigt kulturliv i hela kommunen.

Till ansökan skall bifogas:

  • Verksamhetsberättelse (för senast förflutna verksamhetsår).
  • Resultat- och balansräkning (för senast förflutna verksamhetsår).
  • Revisionsberättelse (för senast förflutna verksamhetsår).
  • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
  • Redovisning av antal aktiviteter för och med barn och unga mellan 0-25 år, typ av aktivitet och antal deltagare per aktivitet och totalt (för senast förflutna verksamhetsår).

Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar inlämnas via e-tjänst.
Ansökan öppen mellan 19 maj - 31 maj.

Senast uppdaterad: 8 mars 2024