Synpunkt äldre-, funktionshinderomsorg och socialtjänst (försörjning, vuxen och barn/unga)

Om du har synpunkter på den hjälp du eller din anhörige får vill vi gärna att du berättar det för oss. 

Fält märkt med * är obligatoriska. Om du vill kan du vara anonym, men då kan vi inte kontakta dig eller ge återkoppling i ärendet.
När synpunkten är mottagen får du ett ärendenummer som används vid kontakter i ärendet.

Senast uppdaterad: 15 november 2023