Kostenheten tar krafttag mot matsvinn – Lokala miljöhjältar med Göteborgsmodellen

Söderhamns kommuns kostenhet börjar en resa mot mindre matsvinn. Med Göteborgmodellen vill man skapa både engagemang, verktyg och rutiner för att bli lokala miljöhjältar sin egen köksmiljö! En informations- och inspirationsträff med representanter från Göteborgs Stad, på CFL den 28 februari blir avstampet.

Varför måste matsvinnet minska? Svaren är flera, vart och ett viktigt på sitt sätt. Dels miljön – om maten räcker till fler blir miljöpåverkan helt enkelt mindre. Att använda den mat som lagas sparar också både tid och pengar, med tanke på att råvararna i ett kilo matsvinn kostar 30 kronor. Inte minst gäller det också att följa de lagar och regler som finns.

Där är tre bra och viktiga ingredienser. För att röra ihop något bra av ambitionen kommer flera hälsingekommuner att skaffa sig inspiration och information från Göteborgsmodellen, som visat sig fungera effektivt och smidigt i Göteborgs stads 600 kök.

Den 28 februari kommer därför representanter från Göteborg till oss för att träffa kostpersonal och kostchefer från Söderhamn, Ljusdals kommun, Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun. Även politiker kommer att delta i träffen som blir startskottet för ett omtag mot matsvinn.

- Det här handlar främst om att få till det interna arbetet i våra kök, där råder vi ju själva över vad som händer, säger Sonia Persson, kostchef i Söderhamns kommun.

Det handlar om att med enkla metoder och nya rutiner mäta matsvinn så effektivt som möjligt med en vedertagen modell. Göterborgsmodellen delar frikostigt med sig av sitt koncept och Sonia Persson hoppas att kostpersonalen i Söderhamn kommer att vilja bli miljöhjältar i sina kök.

- Vi jobbar redan bra på många områden, nu höjer vi ribban ytterligare, säger Söderhamns kommuns kostchef.

Senast uppdaterad: 26 februari 2019