Skolverkets tre prioriterade områden för en bättre skola

Genrebild utbildning

Lärarbristen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan är tre områden som måste prioriteras för att skolan ska förbättras, det har Skolverket slagit fast.

Skolverket är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för att ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter och allmänna råd till skolan. Skolverket genomför också fördjupade studier, gör analyser och tar fram statistik om förskolan och skolan. Ett viktigt uppdrag för Skolverket är också är att stödja utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och skolan.

- Bilden av skolan är tudelad. Samtidigt som resultaten i PISA och andra undersökningar förbättras är många elever obehöriga till gymnasieskolan. Vissa skolor fungerar bra och andra inte. För att förbättra måste skolsverige samlas kring lösningar inom de tre problemområdena. Det har varit vårt uttalade fokus i kartläggningen, säger Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket.

Läs mer om de tre prioriterade områdena här

Senast uppdaterad: 12 juni 2019