Nytt om måltider inom äldreomsorgen -
mellanmålen får större roll

Tallrik med gröt

Mellanmålen får en större roll för näringsintaget över dygnet.

Omvårdnadsförvaltningen kommer att arbeta efter Livsmedelsverkets nya riktlinjer från vecka 35 (slutet av augusti). Det innebär större vikt på goda och näringstäta mellanmål.

De nya riktlinjerna från Livsmedelsverket för måltider inom äldreomsorgen innebär att mellanmålen ska ha en större betydelse än tidigare för det totala näringsintaget över hela dygnet.

Lunch och middagsmålen bidrar tillsammans med knappt hälften av energi- och näringsbehovet över dygnet. Mellanmålen har därför minst lika stor betydelse som huvudmålen.

Mellanmål och huvudmål

Det betyder att förfrukost, frukost, mellanmål, kvällsmål och nattmål tillsammans ska innehålla lika mycket näring som de två huvudmålen tillsammans.

Drygt hälften av alla portioner som serveras på vård- och omsorgsboenden är konsistensanpassade eller utgör någon form av specialkost.

Omprioritering i köken

För att köken ska kunna vara delaktiga i arbetet med att bistå omvårdnadspersonalen med goda och näringstäta mellanmål enligt de nya riktlinjerna, måste arbetet med de olika måltiderna omprioriteras.

Från och med vecka 35 serveras ett lunchalternativ i stället för två på alla vård-och omsorgsboenden. Kostavdelningen erbjuder alltid en annan maträtt om den boende inte tycker om eller av någon annan anledning inte kan äta det som erbjuds på matsedeln.

Senast uppdaterad: 17 juni 2019