Fullmäktige antog Alliansens budget - fokus på sund ekonomi

Man i talarstol.

Kommunstyrelsen ordförande John-Erik Jansson (C), talade i kommunfullmäktige om Alliansens budget för åren 2020-2023. Budgeten handlar mycket om att effektivisera och att hitta en ekonomi i balans, men där ryms också några satsningar.

Kommunfullmäktige klubbade igenom den budget som Allianspartierna (Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) lagt fram för åren 2020-2023. Det ekonomiska läget ger få utrymmen för satsningar, men elevhälsa, höga sjuktal och fastighetsunderhåll är tre områden som prioriteras.

I den budget som Kommunfullmäktige klubbade igenom säger Alliansen bland annat att man vill stärka skolan, skapa goda livsmiljöer bland annat inom omsorgen, få företagsamheten och gro och öka. Där lyfts också viljan att skapa framtidstro för Söderhamnsborna i en stad och miljö som är trygg.

Alliansens vill också se ökad byggande av bostäder – både småhus och lägenheter, med både kommunala och privata huvudmän. Attraktiva boenden drar igång en önskad flyttkarusell, spår Alliansen.

Där finns också en lista av prioriteringar, en är att skapa en ekonomi i balans genom att spara och effektivisera.

- Det är ett ansträngt läge, därför är budgeten inte väl tilltagen, utan snarare stram med begränsat utrymme för satsningar, säger kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson, (C).

Vill se utveckling och effektivisering

Han hoppas att Söderhamnsborna känner att den antagna budgeten för 2020-2023 ger en känsla av att Alliansen tar ansvar.

- Att vi inte strör pengar utan en tanke bakom. Vi vill utveckla inom befintliga ramar och se effektiviseringar. Vi vill arbeta med att alla ser över sina verksamheter så vi får ut det mesta av varje skattekrona.

Tre prioroterade områden

Kommunstyrelsens ordförande lyfter tre områden där Alliansens i sin budget vill satsa både pengar och kraft:

  • Arbetsmiljö och höga sjuktal inom kommunen – de höga sjuktalen inom kommunen ska bromsas. Att förbättra arbetsmiljön skulle få effekt både utifrån mänskliga och ekonomiska värden. Därför satsas 4 miljoner per år för arbete med arbetsmiljöfrågor.

- Det är ohållbart som det är. Framför allt inom omsorgen. Vi vill med satsningen förbättra till exempel rutiner, ledarskap och systemet runt de verksamheter som har höga sjuktal.

  • Elevhälsa – många barn och ungdomar mår dåligt. Därför vill Alliansen att Barn- och utbildningsnämnden, BUN, ser över arbetet för att förbättra ungdomars hälsa och mående.

- Vi får signaler på att många mår dåligt och far illa. Därför vill vi satsa på det, och säkerställa att BUN lägger rimliga resurser på det inom befintlig ram.

  • Förbättrat underhåll av fastigheter – bristande underhåll gör att det kan komma stora och oväntade kostnader i kommunala fastigheter. Här satsas 60 miljoner kronor över fyra år.

- Vi har förstått, nu när vi fått insikt i frågan, att det finns fastigheter där underhållet är eftersatt i olika grad. Det leder i sin tur till dyra reparationer. Vi måste vårda våra fastigheter, släpper man det för långt kan det gå så långt så att man måste riva. Om vi kommer ikapp eller inte återstår att se, men vi ska göra ett försök, säger John-Erik Jansson.

Två tilläggsyrkanden kom med

Ett par tilläggsyrkanden klubbades också in i budgeten. Dels Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om att se över föreningsstödet för att fler pensionärer kan ta del av föreningsstöd. Miljöpartiet fick också med ett tilläggsyrkande om att minska kommunens klimatpåverkan genom att koldioxidbudget tas fram.

Senast uppdaterad: 3 september 2019