Ansiktslyft i Strykjärnsparken – nästa steg i centrumplanen

Etapp 1 av centrumplanen har startat. Det märks i Strykjärnsparken som under vintern kommer att öppnas upp mot Köpmangatan och få en skidskobana.

Bänkar i flera riktningar, belysning, fler gångstråk, öppnare mot Köpmangatan. Det är några av de förändringar som kommer att växa fram i Strykjärnsparken när Söderhamns kommun inlett etapp 1 av centrumplanen som ska göra stadskärnan mer attraktiv.

- Nu går vi vidare och gör något ännu bättre av den här platsen, säger Marjo Myllykoski, ordförande i kultur- och samhällsservicenämnden.

En öppnare park

För att få till en öppnare, mer inbjudande park görs anpassningar så att parken öppnas mot gatan och mer hamnar i samma nivå. Det innebär att muren, som tidigare varit en barriär, delvis plockas bort och gångstråk anläggs där luckorna bildas. De bitar som plockas bort används i stället på andra sidan parken. Pyramidalmar kommer också fortsatt att ha sin plats, liksom övrig växtlighet som delvis får ny utformning.

Ekonomi, hållbarhet och ursprung är tre nyckelord när Strykjärnsparken stöps om.

- Vi spar saker som karaktäriserat Strykjärnsparken samtidigt som vi skapar förutsättningar för effektiv drift och skötsel, säger tekniske chefen Ali Nefzi.

Efterfrågad skridskobana

En efterfrågad nyhet kommer också lagom till vintern - en skridskobana. Inklusive låg sarg, fiberduk under, eldkorgar, bänkar och belysning.

- Det har kommit in många förslag om önskemål och att göra Strykjärnsparken mer levande. Nu gör vi det och en kul grej inför 400-årsfirandet är att kunna åka lite skridskor i centrum, säger Marjo Myllykoski.

Det väntar också fler åtgärder i ansiktslyftet av Strykjärnsparken, liksom i Gurkparken, men det kommer i ett senare skede.

Den efterfrågade skridskobanan kommer att ligga i parkens östra del. Fler gångstråk kommer att gå genom parken efter förändringarna som väntar.

Senast uppdaterad: 18 november 2019