Vi blir tydligare med ny logotyp och grafisk manual

Bilden i bakgrunden illustrerar arbetet med grafisk profil, den nya logotypen är infälld i bildens nedre högra hörn.

Bilden i bakgrunden illustrerar arbetet med grafisk profil, den nya logotypen för kommunorganisationen är infälld i bildens nedre högra hörn. Att göra sig en fullständig bild av hur Söderhamns kommun kommer att se ut visuellt framöver är svårt då logotypen bara är en del i större sammanhang av färger, typsnitt och grafiska uttryck.

Du har väl inte missat att Söderhamns kommunorganisation kommer att få en ny logotyp och ny grafisk profil? Logotypen är politiskt beslutad, grafiska manualen arbetas fram just nu och lansering sker under 2020. Kommunvapnet, med röd pinass och silversköld, kommer inte att ändras. Den gul-svarta logotypen vi använder idag kommer fasas ut och ersätts av den nya under 2020.

Med den nya logotypen och grafiska profilen blir Söderhamns kommun tydligare som avsändare i alla olika typer av kanaler. Medborgaren får lättare att se hur skattepengarna används och vilka olika typer av verksamhet som bedrivs kommunalt. Den nuvarande gul-svarta logotypen, som varit med i 20 år och från början togs fram som en kampanjsymbol, lever inte längre upp till vad en kommunlogotyp bör representera och kommer därför att fasas ut.

Den nya logotypen för Söderhamns kommuns organisation följs också av en grafisk manual. Det är enkelt uttryckt ett grundverktyg och ramverk för hur vi ska visa vårt ansikte utåt, för att bli en tydlig avsändare gentemot medborgaren i alla kommunikationskanaler. Det handlar om visuella uttryck med färger, typsnitt och hur vi uttrycker oss i allt från visitkort, mässmaterial, till filmer och sociala medier.

Den nya logotypens utformning, med färgerna svart-vit, ger större möjligheter att kombinera med fler färger från den grafiska manualen. Den nya logotypen är inspirerad av vårt befintliga kommunvapen med röd pinass och silversköld. Vi är stolta äver vår historia så kommunvapnet kommer att finnas kvar i sin helhet och kommer inte att ändras. Den nya logotypen används efter lanseringen i kommunens vardag medan kommunvapnet används vid mer officiella sammanhang. När nya logotypen för kommunorganisationen lanseras under 2020 så kommer den gul-svarta logotypen att fasas ut.

Söderhamns kommunvapen till vänster i bild. Befintlig gul-svart logotyp till höger.

Söderhamns kommunvapen till vänster i bild kommer att finnas kvar i sin befintliga form och användas vid officiella sammanhang. Till höger ses den gul-svarta logotypen som kommunen använder idag, den kommer att fasas ut och ersättas av den nya logotypen för kommunorganisationen under 2020.

Även en logotyp och grafisk profil för platsen Söderhamn

Det finns också ett politiskt beslut om att ta fram en logotyp och grafisk profil för platsen Söderhamn, alltså kommunens geografiska område. Vi kan då enklare förmedla platsens värden när vi marknadsför vår kommun som en bra plats att leva, verka, bo och besöka. Kommunstyrelsen gav grönt ljus för nya platslogotypen 12 november. Den lanseras innan jul lagom till att vi inleder 400-årsfirandet. Märkningen av 400-årsjubliéet och platsens varumärke går hand i hand och lanseras därför samtidigt.

Söderhamns nya platsvarumärke med ordet Söderhamn och symbolen för grader.

Söderhamns nya platsvarumärke med ordet Söderhamn och symbolen för grader, som beslutades enhälligt av kommunstyrelsen 12 november. Platsvarumärket öppnar upp för många aktörer, där vi gemensamt kan lyfta hela Söderhamn som en bra plats att bo i och besöka.

Alla kostnader för framtagandet av dessa två logotyper med tillhörande grafiska profiler – 325 000 kronor – tas från kommunikationsenhetens ordinarie budget. För att hålla kostnaderna nere har vi har haft en person från vår egen organisation som arbetat tätt ihop med vår leverantör. Leverantör är O’hana Stockholm AB, som fått uppdraget enligt Lagen om offentlig upphandling.

Ytterligare 300 000 kronor, från budget för investering och utveckling, finns avsatta för skiftet av logotyper på prioriterade ytor under 2020. Att byta ut kommunens logotyper kommer att få ta tid för att göra utbytet kostnadseffektivt.

Senast uppdaterad: 27 november 2019