Återkallat tillstånd för förskolan Bilaal

Barn- och utbildningsnämnden har den 18 december beslutat att återkalla tillståndet att bedriva förskoleverksamhet för den fristående förskolan Bilaal, som drivs av Personalkooperativet Bilaal i Umeå ekonomisk förening.

Beslutet grundas på brister som framkommit vid den lagstadgade tillsyn som Söderhamns kommun genomfört i form av en så kallad ägar- och ledningsprövning.

-Beslutet fattades av en enig nämnd. På grund av att ärendet är sekretessbelagt kan jag inte uttala mig vidare i ärendet i frågor som rör beslutsunderlaget eller orsaker till det indragna tillståndet, säger Jan-Eric Berger (C ), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Söderhamns kommun.

Sekretessen är grundad på offentlighet och sekretesslagen (OSL) 30 kap 27 §.

Styrelsen för förskolan delgavs beslutsunderlaget den 28 november.

Berörda familjer kommer att erbjudas plats i kommunal förskola. I slutet av vecka 51 skickas information och erbjudande om plats till vårdnadshavare.

Läs mer om ägar- ledningsprövning på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 december 2019