Fullmäktige enigt om fortsatt satsning på 40-50-jobben

Resurscentrum ingår i satsningen på 40-50-jobb som kortar vägen från försörjningsstöd till riktigt arbete. Kommunfullmäktige beslutade om fortsatt finansiering fram till 2023.

En plusaffär - både ekonomiskt och för deltagare som får ett lyft mot arbete. Därför klubbade kommunfullmäktige igenom fortsatta medel till sysselsättningsprojektet 40-50-jobb.

Ett enigt kommunfullmäktige klubbade under januarisammanträdet igenom en fortsatt finansiering av det som kallas 40-50-jobb. Det är en satsning för att de som står en bit ifrån den ordinarie arbetsmarknaden ska kunna få sysselsättning istället för försörjningsstöd.

Det innebär att arbetsmarknads- och socialnämnden och kommunstyrelseförvaltningen delar på finansieringen på omkring nio miljoner kronor årligen fram till 2023.

- Det här gör vi långsiktigt och beslutet känns jättebra, säger Pär-Olof Stål (C), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Lönsamt på flera sätt

Uppföljning från tidigare år visar att satsningen på 40-50-jobb är bra ur flera aspekter. Dels ekonomiskt då utgifterna vänts till plus på bara några år. Inte minst ger det också deltagarna ett lyft i livet, med till exempel växande självkänsla, ett socialt sammanhang och bättre ekonomi.

40-50-jobben ska riktas i första hand till familjer där det finns barn i familjen.

- Vi tror att barn behöver förebilder som går till jobbet och att det ger de vuxna en känsla av större mänskligt värde, säger Pär-Olof Stål.

Politisk enighet

Han säger att det finns en politisk enighet att genom 40-50-jobben rusta människor att ta sig vidare från att behöva försörjningsstöd. Statistik från tidigare år visar att 60-85 procent av deltagarna lyckas med det.

- Förhoppningen är att det inte ska var någon u-sväng utan att man tar sig ut till egen försörjning, säger Pär-Olof Stål.

Namnet 40-50-jobb syftar till antalet platser det handlar om, i huvudsak på Resurscentrum.

Senast uppdaterad: 28 januari 2020