Bilar på gång- och cykelvägar skapar otrygghet i trafiken

Det finns ett växande problem med biltrafik på gång- och cykelvägar runt om i kommunen. Som här på gång- och cykelvägen intill Stentägtskolan i Söderhamn.

Söderhamns Kommun vill på förekommen anledning uppmana alla bilförare att visa respekt för den oskyddade trafikanten. På flera håll i kommunen finns problem med biltrafik på gång- och cykelbanor. Det minskar tryggheten och är ett lagbrott.

Bil- och epa-traktorförare som använder gång- och cykelvägar för att ta sig fram är ett allvarligt problem eftersom tryggheten försvinner för dem som gång- och cykelvägen är till för. Söderhamns kommun uppmanar medborgarna att föra fram sina fordon där det är tillåtet. 

- Våra gång- och cykelvägar ska vara säkra och trygga, säger Kajsa Lundmark från kommunens tekniska avdelning.

Brott mot Trafikförordningen

På bland annat dessa gång- och cykelvägar syns ett växande problem med biltrafik

  • Mellan Färssjövägen och Bojvägen i Stugsund
  • Mellan Holmängsgatan och Knektslätten i Söderhamn
  • Strandbacksgatan mellan Väderkvarnsgatan och Trumslagaregatan vid Stentägtskolan i Söderhamn.

Söderhamns kommun och polisen kommer den närmaste tiden att jobba med att stävja olovlig körning på våra gång- och cykelvägar. Att köra ett motorfordon på gång- och cykelbana är inte bara en fara för oskyddade medtrafikanter, det utgör också brott mot Trafikförordingen och ger bötesstraff.

Se plats: Gång- och cykelväg Strandbacksgatan-Baggargatan Länk till annan webbplats.

Se plats: Gång- och cykelväg Holmängsgatan-Knektslätten Länk till annan webbplats.

Se plats: Gång- och cykelväg Färssjövägen-Bojvägen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 februari 2020