Två miljoner till skapande skola – öppnar för fler kulturupplevelser med kvalitet

Bild

Söderhamns kommun får två miljoner kronor att användas till Skapande skola, där elever får jobba med kultur i sitt lärande. Det gäller både i förskola och grundskola och i kommunala skolor såväl som enskilda.

Söderhamns kommun ligger långt redan framme i att integrera kultur i skolan. Nu blir möjligheterna ännu större då Kulturrådet beviljat två miljoner kronor i bidraget Skapande skola. Mer kultur till barnen – både i kvalitet och kvantitet.

Söderhamns kommun ansöker regelbundet om pengar i Skapande skola, med syfte att konst och kultur ska integreras i förskolan och grundskola och ge barnen möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

Vanligen beviljas omkring en halv miljon läsårsvis, men i år har Söderhamns ansökan nått en rekordsiffra: två miljoner kronor beviljades av Kulturrådet, som administrerar bidraget. Pengar som kommer att användas både i förskola och grundskola och i kommunala skolor såväl som enskilda.

- Det känns förstås jättebra, det var rena glädjeruset när vi öppnade brevet som berättade det. Hela vår ansökan gick igenom utan förbehåll, säger kulturkonsulenten Göran Hånell, som är den författat ansökan tillsammans med kollegan Anton Larsson.

Söderhamn - kul för kultur

Kulturrådets idé med Skapande skola vilar på två ben: dels estetiska lärprocesser - ett lärande där alla sinnen används genom möten och delaktighet i till exempel musik, bild, dans, teater, form och media. Dels möten med professionell scenkonst för alla, från förskola till grundskola.

Det senare underlättas genom att Söderhamns kommun jobbat till sig ett gott rykte bland kulturutövare och arrangörer, säger Göran Hånell.

- Vi märker att många vill komma hit, de vet att det fungerar här och man blir bra bemött. Det är vi tacksamma för och det underlättar. Vi försöker också kommunicera bra med skolan, det ska vara enkelt för skolan att komma och ta del av en förställning. Vi jobbar vidare för att integrera mer och mer med skolan och söker återkoppling därifrån för att veta hur vi kan hjälpa till från vår horisont, säger Göran Hånell.

Kulturkonsulenterna Göran Hånell och Anton Larsson är glada över att Söderhamns kommuns ansökan till Kulturrådet gick igenom utan förbehåll.

Nytt läge med pandemin

Under rådande läge med en pågående pendemi blir det förstås svårt att få till alla planerade kulturupplevelser, men Göran Hånell och Anton Larsson lovar att jobba för kreativa lösningar. Bland de saker som väntar hittas ett projekt i lokala världsarv, street art-festival och besök av professionella författare, konstnärer och föreställningar för scenkonst.

- Nu kommer barnen att få ännu fler kvalitativa kulturupplevelser och de kommer att få möta scenkonstutövare i undervisning. Det känns jätteroligt, säger Göran Hånell.

Senast uppdaterad: 29 maj 2020