Färgstark start på hösten när muralmålare smyckar väggar

Street art till Söderhamn Foto Maria Norén

På Verket Norra station i Ljusdal finns ett verket Music station av Leon Keer, som kommer till Söderhamn i slutet av sommaren för att göra en stor väggmålning. Foto: Maria Norén

Ett projekt för gatukonst landar i Söderhamn i månadsskiftet augusti-september. Det handlar om tre konstnärer - Leon Keer, Tim Timmey och Spidertag - som kommer för att smycka ut främst byggnaden där Erikshjälpen håller till. En väggmålning, skulpturer samt en ljusinstallation planeras.

Projektet som fått namnet Take Tomorrow Back, är ett samarbete mellan Söderhamns kommun, föreningen Norra station, som har sin bas i Ljusdal, och lokala fastighetsägare. Det hela finansieras av Söderhamns kommun med 100 000 kronor, Sparbankstiftelsen har också gått in med samma summa.

- Det här blir roligt. Extra kul är samarbetet mellan kommunen, civilsamhället och det privata som gör det möjligt med ett samhällsutvecklande konstprojekt, säger Malin Rönström, kommunens konst- och kulturansvariga.

Se målningen växa fram

Konstnärerna kommer att arbeta i omkring två veckor medan konsten växer fram. Under tiden kommer allmänheten att ha möjlighet att följa processen, både på plats och via sociala medier. Det kommer också att finnas möjlighet att måla. Även skolelever kommer att delta i olika workshops på skoltid, genom Skapande skola.

Samtidigt som detta projekt rullar också konstföreningens Gatans rum, med konst i det offentliga rummet.

Läs mer: Leon Kers webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer: Spridertags webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 maj 2023