Alliansens uppdaterade budget valdes i kommunfullmäktige

Alliansens alternativ klubbades fram när det var dags för budgetuppdatering Söderhamns kommunfullmäktige. Tidigare prioriterade områden fortfarande i fokus.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september togs beslut om den uppdaterade budgeten, alltså hur kommunens pengar ska fördelas under de närmaste åren. Alliansen - Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna – står bakom det förslag som klubbades fram.

Det antagna och uppdaterade budgeten är en uppdatering av den fyraårsbudget som Alliansen tidigare fått igenom.

- Nu får vi fortsätta på den inslagna vägen. Det är bara att gå vidare och jobba på samtidigt som vi förstärkt på några punkter, säger John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Debatt och gemensam syn

Beslutet föregicks av en lång debatt inom områden som prioriteras, men på olika sätt, av partier över hela linjen: möjligheter till egen försörjning, skolsegregation och barnfattigdom.

Alliansen lyfter i sin budget fram fyra delar som getts extra fokus i det budgetförslag som gick igenom:

  • Stabiliseringspaketet med sina de två ben i integration och egenförsörjning samt näringsliv och tillväxt
  • En kvalitets- och förbättringsprocess som införs under budgetperioden inom hela kommunkoncernen med målet att använda pengar så effektivt som möjligt
  • Bädda för framtida investeringar inom budgetperioden genom att skapa en helhetsbild av planerade och beslutade kommunala investeringar.
Senast uppdaterad: 29 september 2020