Riktad satsning mot verksamheter för unga - fokus på digitala verktyg

Nu riktas 850 000 kronor till att främja aktiviteter för unga under pandemin. En stor del av pengarna satsas på digitala verktyg.

Söderhamns kommuns verksamheter, liksom civilsamhället och föreningslivet, ställs inför nya utmaningar i att nå ut till unga medborgare i det rådande läget. Därför riktar Söderhamns kommun nu 850 000 kronor för åtgärder som ska främja aktiviteter riktade mot unga.

Digitala satsningar för ungdomar

Kultur- och samhällsservicenämnden har klubbat igenom hur pengarna ska användas utifrån förvaltningens förslag. Det digitala blir en viktig grund för nya sätt att nå ut i coronans spår.

Hit går pengarna:

Hyra/inköp av digital teknik (400 000 kronor): Utrustning för att strömma mindre aktiviteter ute på fältet, livekonserter och teaterföreställningar samt teknik för att kunna ta emot strömmade aktiviteter. Datorutrustning som har kraften som behövs för till exempel e-sport och digital produktion (till biblioteket, Verkstäderna, förskolor och fritids). Samt se över behovet av till exempel fiberanslutning i samlingslokaler och anläggningar.

Utveckla digitala plattformar (100 000 kronor): Utveckling av appen SHMN.nu som används främst av Verkstäderna. Nu kopplar vi in också föreningslivet och andra organisationer som riktar sig till barn och unga.

Bidrag till civilsamhället (250 000 kronor): Föreningar i alla kommundelar som har verksamhet och aktiviteter riktade till barn och unga kommer med idéer och söker bidrag.

Utbildning för unga ledare (50 000 kronor): Riktas till föreningslivet. Gäller även utbildningar kring livestreaming, podd, film, och radio.

Övrigt (50 000 kronor): Kostnad för material. Till exempel pysselpåsar till bibliotekets digitala julpyssel.

Senast uppdaterad: 30 november 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn