Söderhamns kommun tar nya grepp för integration och egenförsörjning och näringsliv och tillväxt

Söderhamns rådhus, flagga med kommunlogotyp i förgrunden.

Nu tar Söderhamns kommunorganisation ett gemensamt grepp runt två områden som drabbats extra hårt av pandemin. Två koncernövergripande program rullas ut efter politisk enighet i frågan.

Ingen vet hur samhället ser ut efter pandemin. Det vi kan se är hur vissa delar påverkas mer än andra. Ur ett kommunalt perspektiv träder områdena försörjningsstöd och arbetsmarknad/näringsliv fram som särskilt viktiga att stötta.

Många företag går tungt i spåren av covid-19 samtidigt som antalet arbetslösa förväntas öka, med negativ påverkan både för individer och verksamhetsområdet försörjningsstöd.

Därför tog ett enigt kommunfullmäktige ett beslut i juni 2020 att förstärka insatserna inom dessa områden ytterligare under de närmaste tre åren. Två koncernövergripande program med stora beröringspunkter startas i det så kallade Stabiliseringspaketet och hålls samman med gemensam styrning.

Kommunfullmäktigebeslutet har nu förtydligats genom beslut i Kommunstyrelsen:

  • Integration och egenförsörjning – optimering av förutsättningar för innanförskap snarare än utanförskap genom en lång rad strategier och aktiviteter. Ännu bättre möjligheter till egenförsörjning och bra liv bortom det sociala arvet.
  • Näringsliv och tillväxt - optimera förutsättningar för arbetsmarknaden, så att fler medborgare får möjlighet till arbete och egenförsörjning och därmed ett bättre välmående. Här ska Söderhamns kommunorganisation vara på tårna som problemlösare, möjliggörare och leverantör av service för det lokala näringslivet. För både företag och individer är det också viktigt att kompetensförsörjningen förbättras.

Programmen siktar inte mot att förändra det som fungerar bra i befintliga verksamheter i dag utan syftar till att förbättra samverkan mellan olika aktörer och få till tydliga ägarskap och helhetssyn för medborgarens och företagens bästa. För långsiktiga och hållbara lösningar bortom programtidens slut.

De två programmen finansieras med en miljon kronor årligen från 2021 till 2023 till näringsliv och tillväxt samt tre miljoner årligen för integration och egenförsörjning. Programmen kommer på olika sätt genomsyra och/eller påverka flera av kommunens verksamheter de närmaste åren.

John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande

John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande

-Det känns angeläget att få igång dessa två program. Vi vill nå längre i våra ansträngningar för att skapa möjligheter för alla invånare att få forma sina liv på egna ben och förbättra förutsättningarna för våra företag att skapa fler arbetstillfällen i vår kommun, säger John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamns kommun.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021