Lösningar i sikte för säkra sändningar av kommunfullmäktige

Efter måndagens teknikproblem med sändningen av kommunfullmäktiges sammanträde har en projektgrupp jobbat fram lösningar för kort och lång sikt - plus ett back up-system som ska garantera säker drift framöver.

Det har till och från varit trassligt att få till digitala sändningar av Söderhamns kommuns fullmäktigemöten och i måndags fick sammanträdet avbrytas sedan tekniken fallerat.

Efter måndagens teknikstrul, som berodde på ett brott på en optisk kabel som en underleverantör installerat, har problemet med sändningar av fullmäktige prioriterats högt. En projektgrupp har arbetat intensivt för lösningar och kommit fram till:

  • att utföra förstärkningsåtgärder för delar som underleverantören ansvarar för
  • att sätta upp en alternativ sändningsmiljö som back up, frikopplad från den befintliga

Lösning också på lång sikt

Sändningssystemet i Rådhuset kan beskrivas som ett lapptäcke av tekniklösningar, utförda över lång tid av flera olika leverantörer. Under de senaste månaderna har det pågått sökning av felkällor, byte av hårdvara samt tester, ändå skedde det beklagliga kabelbrottet i måndags.

För att få till en säker teknik på lång sikt kommer den tekniska sändningsmiljön att moderniseras och leverantören bli en enda.

Senast uppdaterad: 1 juni 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn